AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BROCARDUS, (Burchard) z Barby (de Monte Sion), spisovatel.Pocházel z Barby blízko Magdeburku. Na počátku 80. let 13. století odešel do Svaté země, kde prožil mnoho let. Jako misionář procestoval Palestinu, Sýri, malou Arménii, Kapadocii, Kypr a Egypt. Svoje pozorování o životě latinských i východních křesťanů a o jejich vztahu k muslimům popsal v knize Descriptio Terrae Sanctae. Spis byl přeložen do němčiny, francouzštiny a holandštiny a vydán v 26 vydáních. V roce 1519 vydal tuto knihu v Benátkách J. Romberg OP pod názvem Veridica Terrae Sanctae regionumque finit. ac in eis mirabilium descriptio. Brocardus pěšky mnohokrát procestoval Svatou zemi, znal arabštinu, přečetl i Korán. V roce 1285 se zúčastnil poselstva Rudolfa I. ke dvoru egyptského sultána. Zemřel po roce 1285.

Od tohoto Brocarda je nutno odlišit jiného dominikána stejného jména, který žil v Palestině 24 roky a v roce 1332 napsal spis Directorium ad Philippum Regem, ve kterém radí, jak znovu dobýt Svatou zemi.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.