AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BROCADELLI, Lucie z Narni, bl.Narodila se 13. prosince 1476 v Narni ve šlechtické rodině. Přestože toužila po řeholním životě, rodina ji přiměla ke sňatku. Po dohodě s manželem vstoupila v Římě do kláštera řeholních terciářek, odkud byla poslána do Viterba. Zde byla omilostněna stigmaty, což vyvolalo na veřejnosti velký ohlas. Ferrarský vévoda Ercolo I. se souhlasem papeže Alexandra VI, vybudoval ve Ferraře klášter a přiměl Lucii, aby odešla do tohoto kláštera. Lucie se stala první převorkou. Nemohla však dosáhnout v klášteře opravdového observantního života, protože vévoda neustále zasahoval do chodu kláštera. Při dalších volbách byla zvolena za převorku jiná řeholnice. Pro Lucii tím nastala křížová cesta, která vyvrcholila po smrti vévody. Generální vikář Lombardské kongregace i magister řádu vydali proti ní přísná opatření, která nebyla zmírněna až do její smrti. O jejím dalším životě není už nic známo. Lucie zemřela 15. listopadu 1544 ve Ferraře. Beatifikoval ji 1. března 1710 Klement XI. Liturgická památka bl. Lucie se koná 14. listopadu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.