AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BRIANZA, Jindřich, filosof, teolog.Narodil se v Miláně v roce 1879, ukončil humanitní studia, vystudoval v diecézním semináři a v roce 1902 přijal kněžské svěcení. Biskup z Bobbia Petr Morganti si jej vybral za svého sekretáře. Když se později stal arcibiskupem v Ravenně, vzal si Brianzu s sebou. Brianza založil ještě v Bobbiu časopis La Trebbia, v Ravenně pak úzce spolupracoval s arcibiskupem v jeho díle. V roce 1907 se zapsal na univerzitu ve Frýburku, kde studoval psychologii a morálku. V roce 1909 pak vstoupil v Boloni do řádu. Po ukončení noviciátu vyučoval na apoštolské škole v Chieri. Byl převorem v Benátkách a ve Fontanellato, 1919 zvolen za převora v Boloni a 1922 za lombardského provinciála. Během dvanácti let svého úřadu přivedl provincii k rozkvětu. V roce 1927 znovu otevřel noviciát a 1928 studium filosofie a teologie. Založil časopis Il Bollettino di S. Domenico. V roce 1930 uveřejnil své dílo 31 giorni noc la Madre del Buon Consiglio, ovoce svých mariánských kázání. Když ukončil v roce 1934 poslední období provincialátu, byl představeným v některých konventech provincie a horlivě se věnoval apoštolátu. V roce 1946 byl zvolen po čtvrté za provinciála. Po skončení úřadu byl asignován do konventu v Miláně, kde krátce na to těžce onemocněl. Poslední období jeho života bylo vyplněno utrpením. Zemřel v roce 1960 v Miláně.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.