AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BREMOND, Antonín, misionář, teolog, magister řádu.Narodil se 10. srpna 1692 v Cassis u Marseille, 1707 vstoupil do kláštera v St. Maximin, 1715 zde vyučoval filosofii. V letech 1716-1722 působil jako misionář na ostrově Martinique. Pro špatné zdraví se musel vrátit zpět do Francie. Po kratším pobytu v Marseille byl jmenován teologem Casanatenské knihovny a sociem magistra řádu Tomáše Ripolla. Na generální kapitule v Boloni byl 1. června 1748 zvolen za magistra řádu a v této funkci setrval až do své smrti. Podporoval bratry v Prusku, především při stavbě kostela sv. Hedviky v Berlíně. Zemřel v Římě 11. června 1755 ve věku 62 let. Byl plodným spisovatelem. V letech 1729-1740 vydal v Římě osmidílné Bullarium Ordinis Praedicatorum, v roce 1756 vyšla jeho kniha Annales Ordinis Praedicatorum. Dále napsal De stirpe Guzmana S. Dominici (Řím 1740). V petrohradské knihovně se uchovával v rukopise jeho spis Dissertatio de diplomatibus Pontificum.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.