AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BREHAL, Jan, teolog, inkvizitor.1443 promoval na doktora teologie na univerzitě v Caen. V letech 1452-1474 byl francouzským generálním inkvizitorem, 1455 převorem konventu sv. Jakuba v Paříži. Papež Kalixt III. jmenoval komisi, která měla prověřit proces Jany z Arku. V krátké době a hlavně zásluhou P. Brehala, 7. července 1466, vyhlásil slavnostně neplatnost jejího odsouzení. P. Jan byl 1455 převorem v Paříži, 1474 resignoval na úřad generálního inkvizitora a uchýlil se do kláštera v Evreux. 1478 jej magister řádu jmenoval generálním vikářem v tomto konventu. Brehal se zde věnoval spisovatelské činnosti a hlavně upevňování observance a discipliny. Zemřel kolem roku 1479. Napsal: De libera auctoritate audiendi confessiones religiosis mendicantibus concessa (1479); Recollectio causae rehabilitationis Iohannae d`Arc; De laude pacis, De sanitate, Montium epithoma.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.