AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ALBERT, z Chiavari (též z Janova), magister řádu.Pocházel z Lombardska, studoval v Paříži a pak byl lektorem v Montpellier a v Paříži. Kroniky se shodují v tom, že Albert ve svém osobním životě vždycky usiloval o zachovávání řeholních observancí. 28. května 1300 byl zvolen za magistra řádu na generální kapitule v Marseille. Volba nebyla snadná, protože v té době vrcholil konflikt mezi papežem Bonifácem VIII. a Filipem IV. Sličným. Papež nechtěl za magistra řádu Francouze, francouzský král naopak o toto usiloval. Albert byl jakýmsi kompromisním kandidátem. Původem byl Ital, ale dlouhá léta žil a vyučoval ve Francii. Po své volbě se chtěl vydat na papežský dvůr do Anagni, ale nečekaně zemřel, tři měsíce po svém zvolení, 27. srpna 1300 v Marseille. Napsal spis Commentaria in IV. libros sententiarum.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.