AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BRAITO, Silvestr Josef, teolog, kazatel.Narodil se 14. června 1898 v Ruse v Bulharsku. Dětství prožil v sirotčinci sester dominikánek v Praze, vystudoval gymnasium a vstoupil do řádu. 31. prosince 1916 složil v Olomouci řeholní sliby. Studoval v Olomouci, pokračoval v Římě, ale pro zdravotní potíže odešel z Říma do Le Saulchoir v Belgii. Zde přijal 17. září 1922 kněžské svěcení. Po návratu do provincie vyučoval na provinčním studiu v Olomouci apologetiku, dogmatiku a mystickou teologii. V roce 1930 byl zvolen převorem v Olomouci. Jako znalec středověké mystiky a rovněž současných autorů duchovní literatury se o své znalosti podílel se širokou veřejností ve formě článků, knih a přednášek. Projevoval se jako hluboký znalec otázek duchovního života, obeznámený mimo jiné se středověkou mystikou i současnými autory duchovního života francouzské provenience. Podílel se na překladu Summy teologické sv. Tomáše Akvinského, překládal spisy Johna Henry Newmana i středověkou mystickou literaturu. Založil a byl redaktorem revue Na hlubinu, kolem které se vytvořilo duchovní hnutí katolických laiků. V době okupace byl profesorem a ředitelem olomouckého kněžského semináře. V roce 1950 ve známém procesu s tzv. velezrádci a vyzvědači byl odsouzen k 15 letům vězení. Z vězení byl propuštěn v květnu 1960 s podlomeným zdravím. Dožil u svých přátel v Praze-Břevnově. Zemřel v Praze 25. září 1962.


LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.