AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ABEL, Felix Maria, biblista.Narodil se v roce 1878 v Saint-Ugues, 1898 vstoupil do řádu v Toulouské provincii. Byl vyslán na Biblickou školu do Jeruzaléma, kde od roku 1905 vyučoval biblickou řečtinu, geografii a historii Palestiny. Za 1. světové války v letech 1914-1918 byl internován Turky v Mezopotamii a propuštěn byl až po dlouhých intervencích papeže Benedikta XV. Od roku 1940 byl konsultorem Papežské biblické komise. Zemřel v Jeruzalémě v roce 1952. Napsal: Grammaire de grec biblique suivie d`un choix de papyrus (1927); dvoudílný spis Géographie de la Palestine (1933-1938), dvoudílnou knihu Histoire de la Palestine depuis la conquete d’Alexandre jusqu’a l’invasion arabe (1952), Les livres des Maccabées (1949).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.