AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BOCHEŃSKI, Inocenc Josef, filosof.Narodil se v Czusowie v Polsku v roce 1902. V 18 letech vstoupil do polské armády, která bojovala proti sovětskému Rusku na obranu své nezávislosti. 1927 vstoupil do řádu a 4. října 1928 složil sliby, kněžské svěcení přijal 26. června 1932. Působil jako vojenský kaplan. Za 2. světové války utekl do Anglie a působil v polské zahraniční armádě. Promoval na doktora teologie, filosofie a přírodních věd. V roce 1945 nastoupil do Frýburku ve Švýcarsku jako profesor filosofie. Byl rektorem tamější univerzity. 1948 založil mezinárodní Jednotu katolických filosofů. Je autorem mnoha filosofických spisů, z nichž je třeba jmenovat: Syntéza světového komunismu (1958), Dogmatické základy sovětské filosofie (1959), Příručka marxistické filosofie (1970) aj. Inocenc Bocheński zemřel ve Frýburku 6. února 1995.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.