AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ALAN, de la Roche (de Rupe), kazatel, lidový misionář a šiřitel růžence.Narodil se kolem roku 1428 v Bretani, jak uvádí jeho žák Kornelius Sneek. V Dinan vstoupil do řádu, studoval v Paříži, 1459 byl jmenován lektorem teologie. Vyučoval pak na univerzitě v Paříži, Douai, Lille, Gentu a Rostocku. V roce 1470 byl promován na bakaláře a 1473 na magistra teologie. Nechtěl se však věnovat pouze profesorské činnosti. Se souhlasem tournaiského biskupa Viléma Filastre se vydal na velkou růžencovou misijní cestu po Francii, Belgii, Holandsku a Německu. Dal růženci pevnou formu, zakládal růžencová bratrstva, první, nazývané „bratrstvem Žaltáře“, v roce 1470 v Douai. Díky úžasné horlivosti ct. Alana si získal růženec ohromnou popularitu. Alan dal růženci výrazně mariánský charakter. Sám vždycky zdůrazňoval, že prvním šiřitelem růžence byl sv. Dominik. Historické dokumenty tuto domněnku ani nepotvrzují, ani nevyvracejí. Z historických pramenů víme, že jakási forma růžence existovala v době sv. Dominika. Z toho vyplývá, že Alan tuto modlitbu skutečně nevytvořil sám, ale opíral se o starou tradici. Pro šíření růžencové zbožnosti měl také mnoho odpůrců. Ti jej obžalovali u biskupa Ferrika. Napsal spis, věnovaný biskupu Ferrikovi, ve kterém se rozepisuje o růženci i o námitkách proti němu. Alan byl činný rovněž v oblasti řádové reformy. Usiloval především ve svém osobním životě vrátit se zpět k prvotním observancím, které v řádu zavedl sv. Dominik. Aby mohl být ještě více činný v této oblasti, přestoupil z Francouzské provincie do reformní Holandské kongregace. Zemřel v pověsti svatosti 8. září 1475 ve Zwolle v Holandsku a tam byl rovněž pohřben v kryptě klášterního kostela. Je autorem několika knih: Apologia seu responsio ad Ferricum episcopum Tornac. sup. plur. quaestiones de rosario; Relationes, revelationes et visiones de rosario; Sermones S. Dominici Alano revelati; Sermones et tractaculi; Exempla seu miracula rosarii. Těchto pět knih vydal ve Freiburku v roce 1619 Ondřej Coppenstein pod názvem Alanus Redivivus, scil. de psalterio seu Rosario Christi et Mariae. Kniha byla znovu vydána 1624 v Kolíně a 1630 v Neapoli.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.