AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BIRKOWSKI, Fabián, kazatel.Narodil se v roce 1566 ve Lwově. Vystudoval filosofii na krakovské univerzitě a nějakou dobu zde vyučoval filosofii. V roce 1592 vstoupil v Krakově do řádu a pak dokončil studia teologie. Patří mezi nejznamenitější polské kazatele 17. století. Svou kazatelskou činnost zahájil v klášterním kostele Nejsvětější Trojice. Král Zikmund III. si jej zvolil za svého duchovního rádce. Birkowski tak musel opustit Krakov a odebrat se na královský dvůr do Varšavy. Zikmundův nástupce Vladislav IV. jej pak jmenoval svým dvorním kazatelem. Jeho četná kázání byla vydána tiskem ve Varšavě a v Krakově v letech 1596-1633. Doprovázel polské vojsko v letech 1617-1618 do války s Turky a svými kázáními dokázal podpořit bojovnost vojáků. Zemřel v Krakově v roce 1636. Data o Birkowském se nacházejí v každé větší knize o polské literatuře.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.