AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BILLUART, Karel Renatus, teolog.Narodil se 8. ledna 1685 v Revin na Maase, 1701 vstoupil do řádu, pětkrát byl převorem ve svém rodném městě, třikrát provinciálem Vlámské provincie. Jako profesor dogmatiky a morálky vyučoval v Revin a Douai. Byl vůdčím teologem 18. století. Jasně a precizně vyložil nauku sv. Tomáše a předních tomistů, proto se jeho spisy staly oblíbenou příručkou až do 19. století. Polemizoval s molinisty a jansenisty. Vystoupil proti teologům, kteří zařadili na index spisy P. Massoulié a P. Contensona. Jeho výklady Summy sv. Tomáše přizpůsobují Tomášovu nauku potřebám času. P. Billuart zemřel 20. ledna 1757 v Revin. Jeho hlavním spisem je Summa S. Thomae hodiernis academiarum moribus accomodata. Podle tohoto spisu je Billuart obhájcem tomismu a umírněným probabilioristou. Kromě toho napsal menší dogmaticko polemické spisy o milosti, o předurčení a jiné. Vydal rovněž řadu svých kázání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.