AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BICEPS, Mikuláš, reformátor.Studoval v Oxfordu, v roce 1368 promoval pravděpodobně v Praze na bakaláře, 1370 na magistra svobodných umění. V letech 1378-1390 vyučoval jako lektor na Pražské univerzitě. Byl důvěrným přítelem arcibiskupa Jana z Jenštejna. Pronikavý myslitel a argumentátor. Napsal komentáře k Sentencím Petra Lombardského. V roce 1381 vystoupil proti Viclefově nauce o Svátosti oltářní. Přestože nikde oficiálně nevystupuje jako reformátor, přece jím byl. Jeho ideálem bylo obnovit dominikánský život v České provincii v celé jeho přísnosti. Magister řádu Rajmund z Kapuy jej v roce 1388 jmenoval svým vikářem pro Českou provincii. Řád v Čechách se mu podařilo zreformovat jen částečně, v plné práci jej odvolala smrt. Arcibiskup Jan z Jenštejna napsal v roce 1400 spis De bono mortis, ve kterém se zmiňuje, že magister řádu Rajmund z Kapuy jmenoval pro České království „mistra Mikuláše, příjmím Biceps, muže velké zbožnosti a bystrosti ducha, vynikajícího ve vědách a vyzdobeného ctnostmi, svým vikářem, aby řád ten uvedl zase v původní zbožnost a dle pravidel sv. Dominika jej zreformoval.“ Biceps mnoho vykonal a byl by nepochybně celý řád obnovil, kdyby ho nebyla v nejlepších mužných letech zachvátila smrt. Hus jej nazývá „disputátorem veledůvtipným“. Biceps zemřel kolem roku 1390.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.