AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BIANCHI, Rosarius, kazatel a organizátor náboženského života.Narodil se 18. července 1868 nedaleko Lodi. Vystudoval v diecezním semináři a stal se knězem. Teprve pak, nadšený ideálem kazatelského řádu, vstoupil ve svých 33 letech do řádu. Věnoval se pak s ohromným úspěchem kazatelské službě. Napsal řadu knih. Jeho Poliantea oratoria tascabile je unikátním dílem svého druhu v Itálii. Z jeho dalších spisů můžeme jmenovat Euntes praedicate; La Santa Missione (příručka pro lidé misionáře); Sinite parvulos. Ve svých dalších spisech se věnuje mariologii. Vedl časopis La Stella di S. Domenico a přispíval i do mnoha dalších časopisů. Byl výborným organizátorem. Založil asociaci živého růžence a pro růžencové ctitele napsal řadu knih. Organizoval vydávání různých monografií. Zemřel v Turině 13. prosince 1938.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.