AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BIANCHI, Felix Maria, terciář.Narodil se v Římě v roce 1885. Studoval v Boloni. Za 1. světové války (1915-1918) byl kapitánem dělostřelectva a za svou statečnost byl vyznamenán dvěma válečnými kříži. Od roku 1919 se věnoval literární činnosti. Své články, ve kterých se věnoval sociálně politickým tématům uveřejňoval v různých časopisech. Po přečtení listů sv. Kateřiny Sienské vstoupil do 3. řádu sv. Dominika a stal se horlivým ctitelem sv. Kateřiny (Caterinato). Přispěl k založení zvláštní katedry na univerzitě v Sieně, která se věnovala studiu spisů sv. Kateřiny. Svým dílem přispěl k tomu, že byla sv. Kateřina prohlášena za patronku Itálie. Řídil publikování díla Teologia dell´amore, což je vlastně antologie spisů sv. Kateřiny. Nemálo se zasloužil o rozšíření 3. řádu. V roce 1926 založil časopis Il Regno di Cristo. Při veškeré své činnosti vynikal v opravdové kontemplativní modlitbě, denně se účastnil mše sv., miloval adorace Nejsvětější Svátosti. Zemřel v roce 1966.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.