AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BIANCONI, Jakub z Bevaně bl., kazatel.Narodil se 7. března 1220, v roce 1236 vstoupil do řádu ve Spoleto a pak studoval v Perugii. Stal se lektorem kláštera v Orvieto. Byl význačným kazatelem, v roce 1281 jmenován generálním kazatelem. Solidní teologická formace jej předurčovala k tomu, aby pracoval na upevnění víry a odstraňování bludných nauk. V Umbrii byla zvláště rozšířena sekta nikolaitů, kterou se mu podařilo vymýtit. Vůdce nikolaitů Ottonella obrátil na katolickou víru. Založil klášter v Bevani a stal se jeho prvním převorem. Trpěl velkými obavami o svou vlastní spásu. Byl si vědom, že pro své zásluhy spasen být nemůže, ale uklidňovala jej myšlenka na Kristovo ukřižování. Říkával: „Tato krev je pro tebe znamením spásy!“ Zemřel v Bevani 22. srpna 1301 a byl pohřben v klášterním kostele sv. Dominika. Zachovaly se jeho tři spisy: Speculum humanitatis Christi; Speculum peccatorum seu De ultimo iudicio universali; Sermones per annum. Kult bl. Jakuba byl potvrzen 18. května 1672 Klementem X. Liturgická památka bl. Jakuba se koná 26. srpna.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.