AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BETANZOS, Dominik, misionář.Narodil se kolem roku 1480 v Leonu. Vystudoval práva v Salamance, pak žil nějakou dobu jako poustevník u Neapole. V roce 1510 vstoupil v Salamance do řádu, 1513 přijal kněžské svěcení a 1514 odešel jako misionář do Santo Domingo. Spolupracoval s Bartolomějem de Las Casas na ochraně Indiánů. V roce 1526 se vydal jako první z dominikánů do Mexika. Organizoval misie mezi Aztéky, Mixtéky a Zapotéky. Ujímal se Indiánů, hájil jejich práva, nepatřil však mezi příznivce Bartoloměje de Las Casas. Nesouhlasil s ním v otázce zakládání komend pro indiány. V roce 1533 si vyžádal Betanzos od papeže Klimenta VII. dovolení vytvořit samostatnou Mexickou provincii sv. Jakuba, kterou řídil v letech 1535-1538 jako její první provinciál. Uvedl řád do Guatemaly. Nepřijal guatemalské biskupství, které mu bylo nabídnuto. Na základě jeho intervence vydal 2. června 1537 papež Pavel III. bullu Sublimis Deus, kterou žádá ochranu pro indiány. Betanzos byl nadšeným misionářem, toužil odejít i do Číny, ale nebylo to možné. Vydal se do Svaté země, zemřel však cestou ve Valladolidu v září 1549 v pověsti svatosti.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.