AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BESSON, Hyacint, malíř, misionář.Narodil se 10. dubna 1816 u Bessanconu, žák P. Delaroche, přítel Lacordairův. Pod jeho vlivem vstoupil v roce 1840 do řádu. Noviciát absolvoval v klášteře La Quercia u Viterba. Jedním z prvních klášterů, které založil P. Lacordaire ve Francii, byl klášter v Chalais u Grenoblu. Zde byl zřízen noviciát a P. Besson byl jmenován novicmistrem. Později byl jmenován prvním převorem v obnoveném klášteře v Nancy. Usilovně spolupracoval na obnovování řádu ve Francii. Když papež Pius IX. povolal do Říma P. Vincence Jandela a jmenoval jej generálním vikářem řádu, Jandel povolal do Říma i Bessona a ustanovil jej za převora vzorového kláštera sv. Sabiny v Římě. V Římě využil Besson svých malířských schopností a nově vymaloval kapitulní síň v klášteře sv. Sixta. Bývá nazýván „fra Angelico 20. století“. Francouzští dominikáni byli pověřeni misijní prací v Mosulu v Persii. Setkali se tam s velkými obtížemi, proto magister řádu Jandel, ve snaze misii zachránit, poslal tam jako apoštolského vizitátora Hyacinta Bessona. Na žádost bratří z Mosulu tam už zůstal. Zemřel v Mosulu na tyfus 4. května 1861. Žil svatým životem, kromě kapitulní síně v San Sisto v Římě je autorem řady dalších obrazů.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.