AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BERTRAND, z Garrigue bl. „Byl společníkem sv. Dominika na cestách, ve svatosti i v nadšení.“ Tak představuje bl. Bertranda Jordán Saský. Bertrand se narodil v Garrigue v diecézi Nimes. Spolupracoval s cisterciáky v jejich boji proti katarům v jižní Francii. Zde se seznámil se sv. Dominikem a stal se jedním z jeho prvních bratří. Podle dokumentu z 23. října 1216 byl jmenován převorem u sv. Romana. V roce 1217 patřil ke skupině bratří, kteří do rukou sv. Dominika složili řeholní sliby a byl vyslán Dominikem do Paříže založit klášter. Zajistil bratřím bydlení v hospici sv. Jakuba. Snažil se udržovat kontakty se sv. Dominikem i s dalšími novými fundacemi. V dubnu 1218 se vypravil do Říma, aby informoval zakladatele o kritické situaci bratří v Paříži. Na jaře následujícího roku už byl na cestě do Toulouse. Setkal se zde se sv. Dominikem a doprovázel jej na cestě do Paříže. Právě na této cestě byl svědkem zázraku sv. Dominika – kázal německým poutníkům, aniž by znal jejich řeč a oni mu rozuměli. Často doprovázel sv. Dominika jako socius na jeho cestách. V roce 1221 jej generální kapitula v Boloni jmenovala prvním provinciálem nově vytvořené Provencálské provincie. Hodně cestoval po své provincii, založil mnoho klášterů a přijal do řádu mnoho bratří. Provinciálem zůstal pravděpodobně až do své smrti. Zemřel kolem roku 1230 v klášteře cisterciáků Del Bosquet nedaleko Orange, kde byl i pohřben. bl. Jordán Saský se o něm vyjadřuje: „Byl to velmi svatý muž a neúprosně na sebe přísný, neboť velmi tvrdě umrtvoval své tělo a v mnohém se připodobnil a vzal si příklad ze sv. Dominika.“ V roce 1414 byly jeho ostatky přeneseny do klášterního kostela v Orange, ale 1561 je spálili hugenoti. Beatifikoval jej 14. července 1881 Lev XIII. Liturgická památka bl. Bertranda se koná 6. září.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.