AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BERTOLD, z Moosburku, filosof a teolog.V roce 1327 byl lektorem v Regensburku, od roku 1335 působil v Kolíně, kde je naposledy jmenován 4. dubna 1361 jako vykonavatel poslední vůle bekyně Bely Hardevust. 1318 napsal komentář k Aristotelovým knihám Meteora. Kromě toho je autorem rozsáhlého komentáře k Proklovu Stoicheiosis theologiké Expositio in elementationem Theologicam Procli. Komentář byl zpracován pod vlivem nauky sv. Alberta Velikého, Ulricha ze Štrasburku a Dietricha z Freiburku. Spis byl hodně využíván Mikulášem z Kues. Byl zbaven pantheistických ideí novoplatonismu a svědčí o rozvoji neoplatonismu v německé dominikánské scholastice 14. století. Bertold zemřel po roce 1361.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.