AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BERTHIER, Jáchym, teolog, archeolog, historik, literát, umělecký kritik.Narodil se 31. prosince 1847 v Tallaires u Annecy v Savojsku, 1871 vstoupil do řádu, studoval archeologii a historii v Římě, vyučoval v Carpentras a ve Fiesole. Je spoluzakladatelem univerzity ve švýcarském Frýburku, kde sám od roku 1890 vyučoval. Spolupracoval na kritickém vydání díla sv. Tomáše Akvinského, věnoval se studiu dějin řádu sv. Dominika. Do francouzštiny přeložil celou Dantovu Božskou komedii a k některým jejím částem napsal komentáře. Publikoval články a různá díla o posvátném umění. Vytrvale pracoval na restaurování basiliky sv. Sabiny v Římě, která je nádherným exemplářem antického basilikálního stylu v Římě. Zemřel 21. prosince 1924. Napsal na padesát spisů z oboru teologie, historie a archeologie. Z nich nejvýznamnější jsou: L`etudes sur la Somme Théologique de s. Thomas d`Aquin; Tractatus de locis theologicis; Tabulae systematicae et synopticae totius Summae theologicae iuxta ipsammet doctoris angelici methodum strictius et clarius exactae; La porte de Ste-Sabine a Rome; Le testament de St. Dominique; Le tombeau de St. Dominique; Tabulae synopticae Summae contra gentes.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.