AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BERTANO, Petr z Modeny, teolog, kardinál.Narodil se v roce 1501 v Nonantole, v Modeně vstoupil do řádu, byl lektorem v Mantově. V roce 1534 jej povolal papež Pavel III. k papežské kurii a svěřoval mu různá diplomatická poslání. 1537 jej jmenoval biskupem ve Fano. Úspěšně se zasazoval o svolání koncilu. V letech 1545-1546 se zúčastnil Tridentského koncilu a spolupracoval na vytvoření dekretu o ospravedlnení i reformních dekretech o rezidenci biskupů, o zákazu kumulace beneficií, o reformě římské kurie. Když se po augsburském interiu zhoršily vztahy mezi císařem a papežem, vyslal jej papež v roce 1548 k císaři Karlu V. a Bertanovi se podařilo císaře usmířit. 1551 jej Julius III. jmenoval kardinálem. Po smrti Julia III. v roce 1555 byl Bertano jedním z kandidátů na papežský stolec. Zemřel 8. března 1558 v Římě. Z jeho spisů byly vydány tiskem: Commentaria in universam S. Thomae Summam; Tractatus de potestate Papae contra Lutherum.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.