AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BERRO, Benedikt, novicmistr.Narodil se v Turině 21. března 1862, do řádu vstoupil v Chieri v listopadu 1883 a v roce 1886 přijal kněžské svěcení. Byl ustanoven submagistrem noviců. Od roku 1888 byl lektorem teologie a věnoval se vyučování. Byl převorem v Trino a Chieri, od roku 1896 magistrem noviců a kleriků. Vedl noviciát do roku 1912, celých šestnáct let. Byl zvolen za převora ve Vercelli a od roku 1919 byl provinciálem provincie sv. Petra Mučedníka. 1929 ustanoven regentem generálního studia, které bylo zřízeno v novém konventu S. Maria delle Rose v Turině. V roce 1935 byl asignován do konventu v Trino, kde zemřel. Byl člověkem nesmírně pracovitým a energickým. Byl skvělým kazatelem, spolupracovníkem při vydávání časopisu, napsal několik asketických dílek.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.