AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BERRIO-OCHOA, Valentin sv., misionář, mučedník.Narodil se v Elorrio ve Španělsku 14. února 1827. Vystudoval v diecezním semináři v Logroňo a dva roky po přijetí kněžského svěcení, v roce 1853, požádal o vstup do řádu v klášteře Ocaňa. Zde složil v roce 1857 sliby pro provincii posv. Růžence, 12. listopadu téhož roku odcestoval do Manily na Filipinách a odsud do vietnamské misie, pro kterou byl určen. Působil ve středním Vietnamu a to velmi horlivě. Apoštolský vikář tamější oblasti dominikán biskup Melchior Sampedro si jej už dva měsíce po jeho příchodu zvolil za svého koadjutora. 1858 přijal Valentin v noci biskupské svěcení. Biskup Sampedro krátce na to byl zajat a 28. července 1858 popraven. Valentin se ujal řízení vikariátu a horlivě pokračoval v apoštolské práci. Za tři roky byl i on zajat a s biskupem Hermosillou popraven 1. listopadu 1861. Jeho tělo bylo 1886 převezeno do jeho rodiště a tam pohřbeno. Beatifikoval jej 20. května 1906 Pius X. a svatořečil 19. června 1988 Jan Pavel II.

(Lit.: De Celaya Jose: Breve reseňa historica del convento-colegio de Santo Domingo de Ocaňa y de los hijos ilustres del mismo. Madrid 1926. str. 50-52)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.