AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BERNARD, z Trilie (de la Treille), filosof a teolog.Narodil se kolem roku 1240 v Nimes, působil jako lektor v Avignonu, Bordeaux, Marseille a Toulouse. 1273 byl jmenován generálním kazatelem, 1288 a 1291 zastupoval provincii provencálskou jako difinitor na generální kapitule, v letech 1284-1288 vyučoval teologii na pařížské univerzitě a byl promován na magistra teologie. 1291 byl zvolen provinciálem provencálské provincie, zemřel o rok později 4. srpna 1292 v Avignonu. Byl znalcem učení sv. Tomáše a řadí se mezi první francouzské tomisty. Napsal postily ke knihám Žalmů, Přísloví, Kazatel, Moudrosti, Velepísni, k evangeliu sv. Jana a k Apokalypse. Dále napsal Quaestiones disputatae; Quodlibeta; Quaestiones de spiritualibus creaturis; De potentia Dei; De anima conjuncta; De anima separata a řadu kázání. Jeho spisy vesměs nebyly vydány tiskem.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.