AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BENEDIKT XIII., , Vincenc Maria Orsini-Gravina, teolog, papež.Narodil se v roce 1649 v Gravina v Neapolsku. 1667 vstoupil do řádu a věnoval se studiu. Klement X. jej 1672 jmenoval kardinálem, 1675 biskupem v Manfredonii, 1680 biskupem v Cesenu v Romagni a 1686 arcibiskupem v Beneventu. I jako biskup žil velmi prostě. Po smrti Inocence XIII. byl 29. května 1724 zvolen papežem. Usiloval o odstranění zbytečné nádhery kněží a kardinálů, naléhal na uznání konstituce Unigenitus, kterou nakonec uznal i pařížský kardinál Noailles. Benedikt XIII. kanonizoval Jana z Kříže, Aloise Gonzagu, Stanislava Kostku a Jana Nepomuckého. Založil univerzitu v Camerino. Byl však nedobře ovlivňován Mikulášem Cosciem, kterého jmenoval kardinálem. Přes svou mírumilovnost byl Benedikt na mnoha panovnických dvorech urážen a zesměšňován. Zemřel v Římě 21. února 1730.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.