AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BENEDIKT XI., bl., Mikuláš Boccassino z Trevisa (de Trivisio), teolog, papež.Narodil se v San Bartolo u Trevisa v roce 1240, ve 14 letech vstoupil do řádu, studoval v Paříži, kde pak vyučoval. V letech 1286-1289 byl provinciálem lombardským a znovu od roku 1293 do 1296, kdy byl zvolen magistrem řádu. V tomto úřadu však zůstal pouze rok a 9 měsíců. Řídil dvě generální kapituly. V době jeho úřadu byl rozmnožen počet řádových provincií z původní dvanácti na osmnáct. V té době na příkaz papeže cestoval v poselstvu zprostředkovat smír mezi francouzským králem Filipem IV., císařem Albertem a anglickým králem Eduardem I. S mírovým poselstvím byl vyslán rovněž do Lotrinska. 4. prosince 1298 jej papež Bonifác VIII. jmenoval kardinálem a pak jej vyslal jako svého legáta do Uher v záležitosti obsazení uherského trůnu. Po návratu byl svědkem atentátu na Bonifáce VIII. Papež na následky atentátu zemřel 12. října a Boccassino byl 22. října 1303 zvolen za papeže. Přijal jméno Benedikt XI. Jeho snahou bylo dosáhnout smíru mezi církví a francouzským králem Filipem Sličným. Zrušil proto vyhnanství Colonnů a vrátil jim jejich majetky, zbavil klatby Filipa Sličného. Klatba zůstala pouze na atentátnících z Anagni, na Nogaretovi a Sciara Colonnovi. V roce 1304 přijal do jednoty církve nestoriánského patriarchu Jahballaha III., kterého pro unii získal dominikán Jakub. Odvolal bullu Bonifáce VIII. Super cathedram, kterou se zakazovalo řeholníkům v jejich klášterech bez biskupského souhlasu zpovídat, kázat a pohřbívat. Naopak vydal 13. března 1304 novou bullu Inter cunctas. Benedikt XI. zemřel 7. července 1304 v Perugii, byl pravděpodobně otráven. Pohřben byl v kostele sv. Dominika v Perugii. Papežem byl osm měsíců a 17 dní. V době své profesorské činnosti v Paříži napsal několik biblických komentářů. Kult bl. Benedikta byl potvrzen 24. dubna 1736 papežem Klementem XII. Životopis bl. Benedikta napsal Bernard Guy (+ 1331). Liturgická památka bl. Benedikta XI. se koná 7. července.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.