AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


AGNELLI, Vilém, bratr spolupracovník, sochař, architekt.Narodil se v Pise kolem roku 1238. Byl žákem Niccola Pisaniho. 1257 vstoupil do řádu jako bratr spolupracovník. Jako sochař pracoval v konventu v Pise, projektoval zvonici opatství v Settimo u Florencie. Jeho vynikajícím dílem, ve spolupráci s Pisanim, je tumba náhrobku sv. Dominika v klášterním kostele v Boloni. Od roku 1293 pracoval v katedrále v Orvieto na její výzdobě. 1304 pracoval opět v Pise a krátce na to na fasádě kostela sv. Michaela v Borgo. Jeho hlavním dílem je kazatelna v kostele S. Giovanni Fuorcivitas v Pistoji. Patří mezi nejlepší italské sochaře středověku. Zemřel kolem roku 1313.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.