AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BAUSA, Augustin, teolog, kardinál.Narodil se 23. dubna 1823 ve Florencii, kde vstoupil v klášteře S. Maria Novella do řádu, 9. listopadu 1844 složil sliby. Po ukončení studia dva roky vyučoval na řádových kolejích a 1850 odešel na misie do Mosulu v Mesopotamii. Působil zde osm let. Jeho činnost zde byla neustále spojena s nebezpečím smrti. Po návratu do Florencie byl jmenován 1861 vikářem kongregace sv. Marka. Věnoval se pak kazatelské službě. Vedl konference v kostele sv. Kajetána a při nich dokázal mistrovským způsobem podchytit antiklerikály. Byl velkým ctitelem Savonaroly. Zúčastnil se 1. Vatikánského koncilu, kde hojně využil svých teologických znalostí i znalostí orientálních jazyků. Po koncilu byl jmenován 1822 magistrem apoštolského Paláce, 23. května 1887 kardinálem jáhnem a 11. února 1889 arcibiskupem ve Florencii. Biskupské svěcení přijal z papežových rukou 8. března 1889. Zemřel ve Florencii 15. dubna 1899. Byl členem Kongregací indexu, obřadů, pro řeholníky a pro studia. Napsal knihu La necessita del ritorno a Gesu Cristo Re, secondo il concetto del Savonarola.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.