AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BARTOLOMĚJ, od Mučedníků (de Martyribus) Fernandes bl., teolog, biskup.Narodil se ve Verdela u Lisabonu 3. května 1514. Třináctiletý vstoupil do řádu a v roce 1529 složil řeholní sliby. Za své řeholní příjmení přijal „a Martyribus – od Mučedníků“ na památku místa svého křtu. Byl totiž pokřtěn v kostele Panny Marie od Mučedníků (S. Maria de Martyribus). Po ukončení studia vyučoval filosofii a teologii po celých dvacet let v různých konventech své provincie. 1551 promoval na magistra teologie. Často zastával úřad převora v různých klášteřích. Portugalský infant Dom Luis jej vybral v roce 1556 za vychovatele svého syna Antonia, který byl určen pro duchovní stav. Po dvou letech jej portugalská královna na návrh Ludvíka z Granady jmenovala arcibiskupem v Braga a portugalským primasem. Biskupské svěcení přijal v roce 1559. Jako arcibiskup se zúčastnil posledních devíti zasedání Tridentského koncilu. Aktivně se podílel na vypracování reformních dekretů koncilu pro vyšší i nižší duchovenstvo. V roce 1566 svolal do Bragy provinční synod, na kterém se projednávalo zavedení církevní kázně podle zásad Tridentského koncilu. 20. února 1582 rezignoval na úřad arcibiskupa a odešel do kláštera ve Viana. Zemřel tam 16. července 1590. Bartoloměj byl skutečně velkou osobností. Byl jedním z mála, kdo mohl s klidným svědomím pracovat na koncilních reformních dekretech, protože sám žil to, co ony přikazovaly. V době moru a hladu ukázal heroickou blíženskou lásku. Napsal mnoho knih, nejznámější jsou Stimulus pastorum ex gravissimis Sanctorum Patrum sententiis concinnatus, in quo agitur de vita et moribus episcoporum aliorumque praelatorum (Řím 1564). Touto knihou radí biskupům jak působit v biskupském úřadu. Compendium spiritualis doctrinae ex variis Sanctorum Patrum sententiis collectum (Lisabon 1582) je souhrn zásad duchovního života. Obě knihy byly často vydávány a přeloženy do více jazyků. Dále napsal Compendium mysticae doctrinae; Catecismo ou doutrina christiana (Lisabon 1562), což je jeden z prvních tridentských katechismů. Collationes spirituales a Praticas espirituales. Řehoř XVI. mu v roce 1845 udělil titul ctihodný. Beatifikoval jej 4. listopadu 2001 Jan Pavel II.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.