AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BARTOLOMĚJ, de Medina, teolog.Narodil se 1527 v Medině u Valladolidu. Byl žákem vynikajících profesorů Dominika de Soto, Melchiora Cano, Dominika Baňeze a Francisca Vittorii v Salamance. Působil nejprve jako profesor na koleji v Alcale, v letech 1577-1580 byl profesorem na první katedře teologie univerzity v Salamance. Zemřel 29. ledna 1580 v Salamance. Vypracoval komentáře k některým částem Teologické summy sv. Tomáše pod názvem Expositio sive scholastica commentaria in Divi Thomae Aquinati I.am II.ae 1 ad 114 compl. (Salamanca 1577); Expositio scholastica commentaria in Divi Thomae Aquinati III.am partem Sent. Complectens (Salamanca 1578). Jeho komentáře jsou klasickými komentáři, podávají naukový systém řádové školy v Salamance. V příručce morální teologie hájí probabilismus. Učí, že je-li nějaké mínění pravděpodobné, je dovoleno se jím řídit, i kdyby opačné mínění bylo pravděpodobnější. Dodává k tomu, že pravděpodobnější je to, co hájí moudří lidé a co je potvrzeno výbornými důkazy. Někteří jezuité později tuto teorii rozpracovali a zašli v ní ještě dále. Bartoloměj není přímým tvůrcem probabilismu, ale pouhým jeho upravovatelem. Dále napsal: Breve instruccion de comme se ha administrar el sacramento de la penitencia (Salamanca 1580).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.