AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BARTOLOMĚJ, z Bregance (nebo z Vicenze), bl., kazatel, biskup.Pocházel z Vicenze, narodil se kolem roku 1200. Studoval v Padově, kde jej do řádu přijal v roce 1220 sv. Dominik. Po ukončení studia krátce vyučoval Písmu sv. a pak se stal věhlasným kazatelem. Byl rádcem Řehoře IX. v Římě. V Itálii probíhal tehdy tvrdý boj mezi papežem a císařem Friedrichem II. a jejich stoupenci. Na ochranu veřejného pořádku založil Bartoloměj v roce 1233 rytířský řád Fratres gaudentes, neboli Militia Jesu Christi, který se řídil Řeholí sv. Augustina. 1235 jej papež Řehoř IX. jmenoval magistrem posv. Paláce. Doprovázel papeže Inocence IV. na koncil do Lyonu jako papežský teolog, později jej papež vyslal jako svého legáta do Sýrie. 1252 jmenoval papež Inocenc IV. Bartoloměje biskupem v Limassol na Kypru, Alexander IV. mu v roce 1255 svěřil biskupský stolec ve Vicenze. Když se Vicenzy zmocnil císařův zeť Ezzelino, byl Bartoloměj jako stoupenec papežské strany poslán do vyhnanství. V této době jej papež vysílal jako svého legáta s různým diplomatickým posláním. Konal cestu do Anglie, Sýrie, doprovázel francouzského krále Ludvíka IX. do Svaté země. Ludvík IX. mu daroval ostatek sv. Kříže a trnové koruny. Po smrti Ezzelina se směl vrátit do svého biskupského města. Byl vzorným biskupem, založil ve Vicenze klášter dominikánů s kostelem Trnové koruny, kam uložil relikvie, darované francouzským králem. Zemřel ve Vicenze 1. července 1271 a byl pohřben v klášterním kostele sv. Koruny, který založil. Napsal: Scholia seu glossemata in libros Dionysii vulgo erediti Areopagitae; Expositio nova Cantici Canticorum; De venatione divini amoris libri III; Liber de septem Domini verbis in cruce prolatis ad virgines; Tractatus de psalterio decachordo; Tractatus de Corpore Christi; Liber de regressu animae in seipsam; a několik sbírek kázání. Jeho kult potvrdil 11. září 1793 Pius VI. Liturgická památka bl. Bartoloměje se koná 27. října.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.