AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BARONIUS, Vincenc, teolog, kazatel.Narodil se 17. května 1604 v Mantres. Studoval na jezuitské koleji v Toulouse a v Toulouse, v konventu sv. Tomáše, také v roce 1622 vstoupil do řádu sv. Dominika. 1634 působil jako profesor na toulouské univerzitě. 1630-1659 byl převorem v Toulouse, později v Rhodez, Castres, Albi, Avignonu a Paříži. Pracoval na reformě řádu ve Francii, kterou zahájil Šebastián Michaelis. 1660 byl toulouským provinciálem, později vizitátorem Portugalské provincie. Vynikl jako skvělý kazatel a kontroversista v Toulouse, Avignonu, Bordeaux a mnoha městech jižní Francie. Na žádost biskupa z Languedocu se věnoval ve svých kázáních dialogu s kalvínci. Tato kázání pak uveřejnil v knize L´heresie convaincue (Paříž 1668). Patřil mezi nejlepší teology své doby. Jeho spisy se vyznačují jasností výkladu. Jako moralista byl protivníkem probabilismu, spíše měl sklon k rigorismu. Zemřel v Paříži 21. ledna 1674. Napsal: Theologiae moralis adversus Laxiores probabilistas pars prior (Paříž 1665); Manuductionis ad Moralem Theologiam pars altera (Paříž 1665); Theologia moralis Summa bipartita (Paříž 1667); SS. Augustini et Thomae vera et una mens de libertate humana et gratia divina (Paříž 1666); Libri quinque apologetici pro religione, utraque theologia, moribus ac iuribus Ordinis Praedicatorum (Paříž 1666); Duo postremi apologiae libri; Ethicae christianae XVII loci; Apologia pro S. Congregatione Indicis (kniha zůstala jen v rukopise); Responsio ad librum Joannis de Cardenas.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.