AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BARNABÁŠ, z Vercelli, magister řádu.Krátce po vstupu do řádu byl pověřen vyučovat právo v Janově a Boloni. Dvakrát byl zvolen za lombardského provinciála a v roce 1324 na generální kapitule v Bordeaux za magistra řádu. Kronikář o něm píše: „Byl to člověk ctihodného vzhledu, přívětivý v řeči, skromný v gestech; horlivý v řeholní observanci; byl také štědrý v poskytování milostí a privilegií. Řídil řád sedm let s velkou chválou, ne však se stejným štěstím.“ Toto období v dějinách řádu bylo bolestné. Bratři byli na mnoha místech nenávidění, byli vyhnání od papežského dvora v Avignonu, protože se postavili proti papežovi v otázce visio beatifica. Na východě bylo mnoho bratří povražděno, v Německu byli pronásledováni Ludvíkem Bavorským pro svůj propapežský postoj. Barnabáš žil v podstatě stále na cestách. Vizitoval provincie i jednotlivé konventy. Zemřel v Paříži v klášteře sv. Jakuba 18. ledna 1332 a byl pohřben v klášterním kostele.

(Piemonte Domenicano. Torino, F.Mittone 1929. str. 73-75)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.