AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BANDELLI, Vincenc, magister řádu.Narodil se v roce 1435 v Castelnuovo u Milána, do řádu vstoupil v Boloni a stal se tak členem reformní Lombardské kongregace. Dlouho působil v Miláně. V letech 1495-1500 byl převorem v Boloni a Miláně, 1489-1497 generálním vikářem observantní Lombardské kongregace. Od roku 1490 byl současně boloňským inkvizitorem. Magister řádu Jáchym Torriani jej jmenoval generálním vikářem řádu. Po smrti Torrianiho jej 30. května 1501 zvolila generální kapitula v Římě magistrem řádu. Pečoval o rozvoj studia i obnovu řeholní kázně. Do úřadu generálního prokurátora jmenoval Tomáše de Vio - Kajetána. V roce 1505 řídil generální kapitulu v Miláně, kam byly přineseny poprvé vytištěné řádové Konstituce. Zemřel v Altomonte v Kalabrii 27. srpna 1506. Napsal spis proti františkánské nauce o Neposkvrněném Početí Panny Marie Liber recollectorius auctoritatum de veritate conceptionis Beatae Mariae Virginis. Dále napsal: Tractatus de singulari puritate et praerogativa conceptionis Salvatoris nostri Jesu Christi; Liber ducentorum et sexaginta sanctorum Virginem Mariam in originali peccato fore conceptam dicentium, dicta continens. Vydal rovněž tiskem privilegia, udělená řádu za celou dobu trvání řádu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.