AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BANDELLI, Matouš, novelista, politik.Narodil se v Castelnuovo v Lombardsku v roce 1480. Do řádu vstoupil v klášteře S. Maria delle Grazie v Miláně, kde byl převorem jeho strýc Vincenc Bandelli. Spolu s ním cestoval po jižní Itálii. Za španělsko francouzské války stál na straně Ligy. V roce 1525 odešel do Francie. Jako diplomat pracoval ve službách hornoitalských knížat, byl sekretářem benátského generála Cesare Fregosa. Když byl Fregoso na příkaz španělského krále Karla V. v roce 1541 zavražděn, doprovodil Bandelli Fregosovu vdovu do Francie pod ochranu Františka I. Jindřich II. jej 1. září 1550 jmenoval biskupem v Agen, ale Bandelli už v roce 1555 na biskupský úřad resignoval. Napsal 214 novel, je nazýván lombardským Boccacciem. Jeho novely byly velmi oblíbené, ale po stránce mravní nejsou zcela nezávadné. Bandello zemřel v roce 1565.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.