AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BANCEL, Ludvík, teolog.Narodil se v roce 1628 ve Valence, v Avignonu vstoupil do řádu, kde studoval a byl promován v roce 1655 na doktora teologie. Vyučoval pak na avignonské univerzitě, byl synodálním examinátorem pro diecézi Avignon. Zemřel v Avignonu 22. prosince 1685. Napsal: Brevis universae theologicae tam moralis quam scholasticae cursus iuxta inconcussa tutissimaque doctoris angelici d. Thomae dogmata (Avignon 1684-1692); Moralis d. Thomae ex omnibus ipsius operibus deprompta (Avignon 1677). První jmenovaný spis nedokončil. Byl probabilistou. Učil, že děti, zemřelé před křtem, dosahují spásy díky víře svých rodičů. V rukopisech zůstaly jeho spisy Opus integrum de Castitate a Opus de veritate solius religionis Christianae.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.