AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ZIGLIARA, Tomáš, teolog, kardinál.Narodil se 29. října 1833 v Bonifacio na Korsice, 6. května 1853 vstoupil v Anagni do řádu, studoval v Perugii a Římě. Byl mimořádně nadaným studentem. 1856 přijal kněžské svěcení. Pro svou opravdovost v řeholním životě si získal obdiv a uznání magistra řádu Jandela. Působil z počátku jako novicmistr, později jako profesor v Římě, Corbaře na Korsice a Viterbo. 1870-1879 vyučoval metafyziku v koleji sv. Tomáše Akvinského při klášteře S. Maria sopra Minerva v Římě, 1873 byl rektorem koleje. 12. května 1879 jej papež Lev XIII. jmenoval kardinálem. Vedl komisi pro vydávání spisů sv. Tomáše a byl druhým presidentem Akademie sv. Tomáše. Pracoval v sedmi římských kongregacích. Zemřel v Římě 11. května 1893. Napsal: Saggio sui principi del tradizionalismo; Osservazioni sopra alcune interpretazioni della dottrina ideologica di S. Tommaso d`Aquino del professore G. C. Ubaghs; Summa philosophica in usum scholarum (3 díly); Propaedeutica ad Sacram Theologiam in usum scholarum; De mente Concilii Vienensis in definiendo dogmate unionis animae humanae cum corpore (1878); Il Dimittatur e la spiegazione datane della S. Congregazione dell`Indice; Commentaria S. Thomae in Aristotelis libros Perihermenias et Posteriorum Analyticorum cum synopsibus et adnotationibus; Della luce intelletuale e dell`ontologismo secondo la dottrina di S. Bonaventura e Tommaso d´Aquino (2 díly, Řím 1874).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.