AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


XAVIERRE, Jeroným, magister řádu, kardinál.Narodil se 30. prosince 1546 v Zaragoze, jako dominikán čtrnáct let vyučoval teologii na řádovém učilišti v Zaragoze, 1578 pracoval jako teolog a poradce posv. Oficia, 1582 promoval na magistra teologie, vynikl jako kazatel a profesor v Zaragoze. 1582-1600 byl převorem v Zaragoze a několika dalších klášterech, 1600-1601 aragonským provinciálem, 13. května 1601 byl zvolen generální kapitulou v Římě za magistra řádu. Pracoval na upevnění řádové observance v řádu, podporoval studium řádových dějin. Od roku 1605 žil ve Španělsku, kde si jej král Filip II. vyžádal za zpovědníka. Svolal jednu generální kapitulu do Valladolidu v roce 1605, které se osobně účastnil král Filip III. V prosinci 1607 jej papež Pavel V. na přání krále Filipa jmenoval kardinálem. Xavierre však už následujícího roku 2. září 1608 ve Valladolidu zemřel ve věku 62 let. Pohřben byl v Zaragoze. Je spoluzakladatelem zaragozské univerzity a zakladatelem dvou kolejí pro studenty. První pod patronací sv. Vincence Ferrerského byla určena pro řádové studenty a druhá, sv. Jeronýma, pro studenty světské.

AZAGRA-DUCAR Jesus: Kardinal Jeronimo Xavierre. Wort und Antwort, 1995, 90-92.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.