AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


WEIGELOVÁ, Kolumba, mniška, mystička.Narodila se 8. března 1713 v Mnichově v zámožné rodině. Při křtu dostala jméno Alžběta Františka. Její otec František Pavel Weigl byl majitele lihovaru a v Mnichově byl známý jako „otec chudých“. Matka Alžběty Františky zemřela už rok po jejím narození. Neduživá dcerka měla od svého raného dětství neobyčejné náboženské zkušenosti. Ve čtrnácti letech byla svěřena do péče anglickým pannám. V roce 1728 jí zemřel otec, 16. dubna 1730 vstoupila do kláštera dominikánských mnišek v Altenhohenau a 27. srpna téhož roku přijala spolu s řeholním rouchem i řeholní jméno Kolumba. Ke konci noviciátu, 19. srpna 1731, poprvé prožila bolesti Kristových ran. V následujícím období měla účast na bolestech Ukřižovaného a měla četná vidění ze života Ježíše Krista. Několik jejích současníků vyjádřilo pochybnosti o pravosti jejích mystických zážitků. Ze strany svých spolusester byla osočovaná, podezřívaná z čarodějnictví, řádoví představení a zpovědník s ní jednali velmi přísně. V roce 1745 proběhlo vyšetřování jejích mystických zážitků a byly uznány za pravé. Potvrdil to i znalecký posudek teologů z roku 1770. V roce 1774 byla zvolena převorkou kláštera. Mnoho sester duchovně vedla. Zemřela 31. srpna 1783.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.