AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


VINCENC, z Beauvais (Bellovacensis), teolog, kazatel.Narodil se kolem roku 1190 v Beauvais, studoval na univerzitě v Paříži, v roce 1220 vstoupil do řádu. Horlivě se věnoval kazatelské službě. Král Ludvík IX. jej pověřil výchovou královských dětí a vedením královské knihovny. Zemřel v roce 1264. Na přání královny Markéty napsal spis De eruditione seu modo instruendorum filiorum regalium. Je to jedna z nejstarších knih z oboru křesťanské pedagogiky. Dále napsal: Liber gratiae; De laudibus Virginis Gloriosae; De S. Joanne Evangelisto. Jeho hlavním spisem je třídílné Speculum maius, velkolepá encyklopedie, obsahující informace z oboru přirozené filozofie, fyziky, anatomie, rétoriky, práva, mediciny a historie. Rozdělil ji do tří částí: Speculum naturale, speculum doctrinale a speculum historiale. Téměř čtvrtinu svých článků věnuje svatým.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.