AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


VILÉM, z Tripolisu, misionář.Narodil se v Tripolisu v Sýrii v roce 1220, jako misionář působil v Acconu. Byl velkým misionářem mezi muslimy. Píše se o něm, že pokřtil více než tisíc mohamedánů. Papež jej poslal spolu s velmistrem templářů a dominikánem Mikulášem z Vicenze k velkochánovi Tatarů. Na cestě se připojili k výpravě benátských kupců Mikuláše, Matěje a Marka Polo na jejich cestě na dálný východ. Kvůli tatarské válečné výpravě se však museli uchýlit do Arménie. Ve spolupráci s Mikulášem a Matějem Polo napsal v roce 1273 v klášteře v Acco Tractatus de statu Saracenorum et Mahometo pseudopropheta eorum et eorum lege et fide, který věnoval arcijáhnovi Theobaldovi z Liege, pozdějšímu Řehoři X. Spis se skládal ze 3 částí: Mohamed; Islámská expanze; Korán a křesťanské učení. Vilém zemřel asi v roce 1295.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.