AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


VILÉM, de Tocco, teolog, inkvizitor.Narodil se pravděpodobně v Tocco u Beneventa kolem roku 1240. Do řádu vstoupil v Beneventu, byl žákem Tomáše Akvinského v konventu sv. Dominika Většího v Neapoli. 1272-1274 působil v neapolském klášteře sv. Dominika, 1288 jmenován generálním kazatelem, 1289 převor v Neapoli, 1291 vikář v Beneventu, 1292-1300 byl inkvizitorem v Sicilském království, 1297 a 1319 převorem v Beneventu. Na příkaz papeže vedl v roce 1319 v Neapoli a v letech 1320-1321 v Avignonu kanonizační proces Tomáše Akvinského. Svou práci promotora procesu bral velmi odpovědně, vyhledával všechny dostupné informace, proto jeho životopis Tomáše Akvinského je dodnes považován za nejvěrohodnější. Tomáš Akvinský byl slavnostně kanonizován 18. července 1323. Tocco zemřel kolem roku 1323.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.