AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


VILÉM, z Monferrato, misionář.Se sv. Dominikem se seznámil Vilém v domě kardinála Ugolina, pozdějšího Řehoře IX. Na Dominikovu radu odešel Vilém nejprve studovat do Paříže a teprve pak byl přijat do společenství u sv. Jakuba v Paříži. Vilém pak působil v Paříži a Boloni. Po smrti sv. Dominika se stal lidovým misionářem v Lombardském a piemontském kraji. V roce 1233 byl vyslán Řehořem IX. jako misionář na východ. Pracoval na sjednocení latinské a řecké církve. Díky jeho úsilí přistoupil k unii s Římem nestoriánský katholikos. Vilém působil rovněž mezi muslimy v Bagdadu. Zemřel v roce 1237.

(Lit.: Piemonte Domenicano. Torino, F. Mittone. str. 68-70)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.