AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BAGNESI, Marie Magdalena Bartolomea bl., terciářka.Narodila se ve Florencii 15. srpna 1514. Její čtyři nejstarší sestry vstoupily do kláštera, ostatní se provdaly. Nemoc a smrt matky způsobily, že Bartolomea se už od raného mládí musela starat o domácnost. Ukázalo se, že je schopná hospodyňka, což způsobilo, že už v jejích šestnácti letech se ukázali první nápadníci. Bartolomea však složila slib čistoty a byla rozhodnutá vstoupit do kláštera. Otec ji chtěl provdat. Bartolomea prosila o pomoc Pána Ježíše.V 18 letech onemocněla a byla těžce nemocná až do konce svého života, většinu svého života byla upoutána na lůžko. I když se později uzdravila natolik, že mohla vstát z lůžka, zůstaly jí bolesti a částečná ztráta zraku a sluchu. V tomto období zkoušek ji duchovně vedli dominikáni. Když jí byly 33 roky a naděje na uzdravení nebyla, sám její otec jí navrhl vstup do Třetího řádu sv. Dominika. Vstoupila do něj v roce 1544. Po celý svůj život zůstala nemocná, nikdy si však nestěžovala. Žila v ustavičném spojení s Bohem. Snažila se pracovat k oslavě Boží a ke spáse duší svými modlitbami, trpělivým snášením své nemoci, kajícími skutky i rozhovory s lidmi, kteří k ní přicházeli ve stále větším počtu. Silné přátelství udržovala s karmelitkami kláštera Panny Marie od Andělů. V tomto klášteře později žila sv. Marie Magdalena de Pazzi. Pro její nemoc ji nemohly přijmout karmelitky do kláštera, přijaly jíi však po její smrti. Bartolomea zemřela na svatodušní svátky, 28. května 1577 a byla pohřbena v klášterním kostele karmelitek ve Florencii. O několik let později vyzvedli její tělo z hrobu a ukázalo se, že je neporušené. Karmelitky pak rakev s jejím tělem přenesly do své kapitulní síně. Zde byla pak na přímluvu bl. Bartolomey uzdravena sv. Marie Magdalena de Pazzi. Bartolomeu blahořečil 11. července 1804 Pius VII. Její památka se slaví 28. května.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.