AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


VILÉM, z Moerbecke, teolog, filosof, helenista.Narodil se v roce 1215 v Moerbecke v Belgii, do řádu vstoupil v Lovani, byl žákem sv. Alberta Velkého v Kolíně. 1260 působil v Niceji a Thébách v Řecku, kde si skvěle osvojil řečtinu. 1261 se vrátil do Říma a za pontifikátu Klementa IV. a Řehoře X. byl papežským penitenciářem a kaplanem. 1274 se zúčastnil Lyonského koncilu, kde se projednávala unie s Řeky. 9. dubna 1278 jej jmenoval papež Mikuláš III. arcibiskupem v Korintě. Zemřel 26. října 1286. Napsal několik filosofických spisů v latině a řečtině. Věnoval se však především překladatelské činnosti z řečtiny do latiny, přeložil především Aristotelovy spisy Politica; Meteorologica; Retorica; Metafysica a další. Z jeho překladů pak čerpal Tomáš Akvinský. Kromě toho revidoval některé starší překlady. Přeložil rovnež z řečtiny některé komentáře k Aristotelovi, spisy Alexandra de Afrodisia, Simplicia, Jana Filipona, Temistia a dalších. Vilém je autorem knihy Geomantia, ve které jsou překlady z oborů matematiky a mediciny.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.