AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


VEHE, Michael, teolog.Narodil se koncem 15. století v Biberachu, mladý vstoupil do kláštera ve Wimpfen, od 1506 studoval v Heidelberku, kde jej přijal do svých služeb mohučský arcibiskup Albrecht Brandenburský. 1513 získal v Heidelberku doktorát teologie a od roku 1515 byl regentem tamního studia. V roce 1530 se zúčastnil říšského dne v Augsburku, kde byla vyhlášena augsburská konfese, 1534 se účastnil náboženských rozhovoru v Lipsku. 1532 byl jmenován proboštem v Neu Stift u Halle, 21. února 1559 světícím biskupem v Heidelberku. Zemřel v dubnu téhož roku, ještě dříve, než se mohl ujmout biskupského úřadu. Proti učení Martina Luthera bojoval i svými spisy: Von dem Gesatz der Niessung des Hl. Hochw. Sacraments (Lipsko 1531); Erretttung der beschuldigten Kelchdieb (Lipsko 1535); Wie unterschiedlicher Wiess Gott und seine Heiligen sollen geehrt werden (Lipsko 1532); Assertio sacrorum quorundam axiomatum (Lipsko 1537). Jeho práce patří mezi nejlepší polemické spisy 16. století. V roce 1537 vydal v Lipsku knihu duchovních zpěvů Eine neue Gesangbüchlein, je to první katolický zpěvník s notací.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.