AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


de VAUCEMAIN, Hugo, magister řádu.Pocházel z Auxerre v Burgundsku, do řádu vstoupil v Autun, generální kapitula v Cahors v roce 1319 jej vyslala vyučoval na univerzitě v Paříži a získat zde magisteriát teologie. 1321 byl zvolen francouzským provinciálem a 22. května 1333 jej zvolila generální kapitula v Dijonu za magistra řádu. Za jeho úřadu došlo ke sporům mezi řádem a papežem Benediktem XII., horlivým cisterciákem, který chtěl provádět různé zásahy do řádových Stanov dominikánů a chtěl dát řádu nové právní uspořádání. Hugo byl proto stále v Avignonu a snažil se zachránit řád v podobě, kterou mu vtiskl sv. Dominik. O řešení sporu jednala rovněž generální kapitula v Avignonu v roce 1341. Hugo zemřel krátce na to v Avignonu 6. srpna 1341. Papež Benedikt XII. zemřel o rok později. Žádný další papež se pak už o něco podobného nesnažil.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.