AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BADIA, Tomáš, kardinál.Narodil se v Modeně v roce 1483, ve svém rodném městě rovněž vstoupil do řádu. Byl lektorem ve Ferraře, Benátkách a Římě. V letech 1529-1542 byl Mistrem posv. Paláce. Z příkazu papeže reformoval římskou kurii ještě před reformami Tridentského koncilu. Papež si Badiu velmi oblíbil a po smrti magistra řádu Augustina Recuperatiho na generální kapitule v Římě v roce 1542 jej prosazoval do úřadu magistra řádu. Voliči si však uhájili svou svobodu. Pavel III. tedy jmenoval Badiu téhož roku kardinálem. I jako kardinál žil vzorným řeholním životem. Papež jej pověřil reformou kléru v Římě. Na papežův příkaz zkontroloval a schválil Řeholi nového řádu Tovaryšstva Ježíšova. Zúčastnil se říšského sněmu v Regensburku, kde se živě zapojil do disputací s protestanty o ospravedlnění. Pavel III. jej v roce 1542 jmenoval legátem pro Tridentský koncil, jeho úkolem bylo v Římě vyřizovat sněmovní záležitosti. Zemřel v Římě 6. září 1547 a byl pohřben v klášterním kostele Santa Maria sopra Minerva. Napsal několik knih, ve kterých polemizuje s učením Martina Luthera.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.