AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


TORQUEMADA, Tomáš, teolog, inkvizitor, biskup.Narodil se v roce 1420 ve Valladolidu, byl synovcem kardinála Jana Torquemady. Ve Valladolidu vstoupil do řádu. 22 let byl převorem v Segovii, zpovědníkem a rádcem infantky Isabely Kastilské. Když se stala královnou, jmenovala jej v roce 1483 generálním inkvizitorem. Dal španělské inkvizici pevnou organizační strukturu knihou Ordenanzas de los inquisidores neboli Compilación de las instrucciones de la santa Inquisición. Vytvořil v Seville inkviziční tribunál pro celé Španělsko a kromě toho ještě čtyři podřízené inkviziční tribunály v Seville, Kordobě, Jaen a Villareal. Na jeho radu se uskutečnila první deportace Židů ze Španělska v roce 1492. Byl jmenován arcibiskupem v Toledu. Zemřel v Avile 16. září 1498 a byl pohřben v dominikánském kostele sv. Tomáše.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.